Σχετικά με την Polignosi

Η Polignosi είναι η πρώτη ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια της Κύπρου. Μέσω των χιλιάδων λημμάτων που περιέχει, επιχειρεί να προσφέρει μια σύνοψη της γνώσης με επίκεντρο την Κύπρο.

 

Ο όρος εγκυκλοπαίδεια είναι ελληνικός και πηγάζει από τις λέξεις «εγκύκλιος παιδεία» κάτι που πρακτικά μεταφράζεται ως «η εν κύκλω προσφερομένη διδασκαλία». 

Αυτός παραμένει αναλλοίωτος στόχος αυτής της εγκυκλοπαίδειας.

 

Η Κυπριακή Polignosi είναι μια γενικής φύσης εγκυκλοπαίδεια, που στηρίχθηκε αρχικά στο περιεχόμενο της Μεγάλης Κυπριακής Εγκυκλοπαίδειας του Άντρου Παυλίδη, η οποία κυκλοφόρησε σε 20 τόμους με την εφημερίδα «Πολίτης» και η οποία περιέχει χιλιάδες λήμματα από θεματικές ενότητες πολλών διαφορετικών γνωστικών πεδίων. Καλύπτει τις ενότητες της ιστορίας, της Γεωγραφίας, του Πολιτισμού, επεκτείνεται σε βιογραφίες όλων των διαχρονικά σημαντικών ανθρώπων της χώρας μας, καταγράφει τη χλωρίδα και την πανίδα, τα ήθη και τα έθιμα και εν γένει τις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις.

 

Όλα τα λήμματα της είναι ταξινομημένα σε αλφαβητική σειρά, τα οποία ο κάθε χρήστης μπορεί να εντοπίσει μέσα από τη διαθέσιμη μηχανή αναζήτησης.    

 

Η Polignosi όπως και κάθε άλλη εγκυκλοπαίδεια είναι ένα έργο το οποίο θα βρίσκεται συνεχώς εν εξελίξει, γι αυτό καλούμε όλους τους χρήστες να συνεισφέρουν, με δικό τους υλικό ή και παρατηρήσεις, στη συνεχή ενημέρωση και βελτίωση της.

 

Το έργο αυτό δεν θα ήταν δυνατό να υλοποιηθεί χωρίς την ευγενική συνδρομή και αρωγή της Τράπεζας Κύπρου, η οποία πέρα από τραπεζικό ίδρυμα, διαχρονικά λειτούργησε και λειτουργεί ως μια κυρίαρχη συνιστώσα παραγωγής και προαγωγής του Πολιτισμού στη χώρα μας.

 Στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης του περιεχομένου της το ΡΙΚ και οι Eκδόσεις Αρκτίνος υπέγραψαν  την Τρίτη 14 Ιουλίου 2020, στις εγκαταστάσεις του ΡΙΚ, Συμφωνία Συνεργασίας με στόχο την ένταξη μέρους του ψηφιακού θησαυρού του ΡΙΚ στην Εγκυκλοπαίδεια Polignosi. Με βάση τη συμφωνία συνεργασίας η Εγκυκλοπαίδεια Polignosi αναλαμβάνει ως μέρος του εμπλουτισμού του περιεχομένου της να χρησιμοποιεί βίντεο της βάσης «Ψηφιακός Ηρόδοτος», παραπέμποντας κατευθείαν στη βάση δεδομένων και το Αρχείο του ΡΙΚ https://www.digital-herodotus.eu/.  Με βάση τη συμφωνία, τόσο το Αρχείο όσο και τα προγράμματα του ΡΙΚ, δύνανται να αντλούν πληροφορίες από το περιεχόμενο της Polignosi για σκοπούς τεκμηρίωσης του υλικού τους, με αναφορά στην πηγή πληροφόρησης https://www.polignosi.com/.

 

Ευχαριστούμε επίσης το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού το οποίο κατόπιν εξέτασης του περιεχομένου της Εγκυκλοπαίδειας, με επιστολή του στις 9 Δεκεμβρίου 2019 αναγνωρίζει την εκπαιδευτική αξία της θεωρώντας  ότι "αποτελεί ένα χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλειο για τους/τις μαθητές/τριες και για τους/τις φοιτητές/τριες της Κύπρου".  Προς αυτή την κατεύθυνση ευελπιστούμε ότι η Polignosi θα μετατραπεί σε ένα εργαλείο γνώσης για τους χιλιάδες μαθητές/τριες  και φοιτητές/τριες  της χώρας μας, αλλά και για το σύνολο των Κυπρίων συμπολιτών μας. 

 

 

Διονύσης Διονυσίου

Διευθυντής Πολίτη