Επικοινωνία

Ομάδα στήριξης

Η ομάδα στηρίζεται σε δύο πυλώνες. Στην επιμέλεια του περιεχομένου και στην τεχνική στήριξη.

 

Επιμέλεια:

Η δημοσιογράφος και ιστορικός τέχνης Μαρίνα Σχίζα είναι η επικεφαλής της ομάδας συντακτών και συνεργατών.

Email επικοινωνίας: marina.schiza@polignosi.com

 

Στήριξη:

Εταιρία πληροφορικής Crucial Services.

Email επικοινωνίας: web@crucial-services.com